На трећем састанку СКГО Мреже за ромска питања који је одржан 28. новембра у Новом Београду, Славко Јовановић, координатор Мобилног тима за инклузију Рома Звездаре, је представио свој Мобилни тим и његов двогодишњи рад као пример добре праксе.

Указавши на значај Мобилног тима као интерресорног тела које се бави реалним животним проблемима са којима се Роми и Ромкиње свакодневно суочавају, Јовановић је позвао остале општине које немају формиран Мобилни тим за инклузију Рома да следе пример Градске општине Звездара.