Изабрани кандидати за општинске инструкторе са прелиминарног списка (првих 83 ) су дужни да потврде своје учешће најкасније до 12. августа 2011.

Могу да се јаве у канцеларију 308, у управној згради Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77 у периоду од 8 до 16 часова и донесу на увид следећа документа:

– личну карту или пасош;
– диплому, копију дипломе или уверење о стеченој стручној спреми (студенти којима диплома тренутно није доступна могу да поднесу на увид оверени индекс, односно потврду о уписаном семестру у 2011. години);

– уверење да је лице на евиденцији националне службе за запошљавање (само незапослени кандидати);
– потврду од послодавца о пословима које кандидат обавља (само запослени у Републичком геодетском заводу);
– уверење надлежног суда да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница (ово уверење кандидати могу да приложе и накнадно – пре почетка обуке 12. септембра);

Прелиминарни списак изабраних кандидата можете преузети овде.

Коначни списак изабраних кандидата биће објављен после провере докумената.