Служба Звездара Националне службе за запошљавање и Градска општина Звездара организују презентацију јавних позива и конкурса за 2016. у уторак, 01.03.2016. године са почетком у 11 сати у великој сали Градске општине Звездара, ул. Булевар краља Александра бр 77, на I спрату.

Привредници – потенцијални послодавци, имаће прилику да се упознају са мерама активне политике запошљавања које пружа Национална служба запошљавања са циљем да се субвенцијама и олакшицама послодавци стимулишу да запошљавају раднике.

Расписани су јавни позиви /конкурси за следеће активне мере запошљавања:

• Јавни радови за незапослена лица и незапослене особе са инвалидитетом (ОСИ);
• Програм стицања практичних знања за лица без завршеног средњег образовања;
• Стручна пракса у циљу стицања посебних практичних знања и вештина, код послодавца који припада приватном или јавном сектору (здравство, образовање, социјална заштита), као и удружења са статусом правног лица;
• Стручна пракса у циљу стицања услова за полагање стручног испита, у складу са општим или посебним законом (без заснивања радног односа), код послодавца који припада приватном или јавном сектору (здравство, образовање, социјална заштита), као и удружења са статусом правног лица;
• Субвенција дела зараде корисника социјалне помоћи;• Субвенција за самозапошљавање;
• Субвенција за самозапошљавање за Роме;
• Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима, за послодавце који припадају приватном сектору у једнократном износу
• Учешће у финансирању програма обуке на захтев послодавца, за стицање знања и вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту, а уколико на евиденцији незапослених НСЗ нема лица са потребним знањима и вештинама;
• Конкурс за рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима;
• Конкурс за субвенцију зараде за ОСИ без радног искуства

Опширније о мерама можете прочитати овде.