Кандидати за пописиваче чији се редни бројеви пријава налазе изнад црте, моћи ће данас 29. августа, да предају захтевану документацију до 19 часова у малој сали на I спрату у управној згради ГО Звездара, Булевар краља Александра 77.