Изборна комисија Градске општине Звездара, на 19. ој седници одржаној 09.04.2016. под редним бројем 8 прогласила је листу кадидата/киња за одборнике/це Скупштине Градске општине Звездара, под називом Група грађана „Миријево“, коју је за изборе расписане за 24.04.2016. године, поднела Група грађана „Миријево“.