Програм уклањања објеката на територији општине Звездара сачињен у складу са Правилником (Сл. гласник РС бр. 27/2015).

Програм уклањања објеката за 4. квартал 2018. године