Пројекат „Промовисање културе ненасиља међу школском децом“ представљен је на седници Савета за безбедност ГО Звездара, којом је председавала заменица председника ГО Звездара Виолета Филип.  Пројекат је финансијски подржала Мисија ОЕБС у Србији, а реализацију спровео Центар за реинтеграцију и активизам Београд.

Представница ОЕБС-а Марија Макевић похвалила је активности Градске општине Звездара које промовишу толеранцију, ненасиље, борбу против предрасуда и дискриминације међу младима, и рекла да је на састанку представника 10 општинских Савета за безбедност из читаве Србије, који се одржао у јуну у Новом Саду,  Звездара истакнута као пример добре праксе.

Овим пројектом оснажено је 50 вршњачких едукатора, који су оспособљени да преносе поруке мира, ненасиља, неговања различитости и толеранције. Они су у пет основних школа на Звездари „Иван Горан Ковачић“, „Вељко Дугошевић“, „Ћирило и Методије“, „Марија Бурсаћ“ и „Јелена Ћетковић“ , као и у Шестој београдској  гимназији учетвовали у радионицама, где су у групном раду били медијатори и подстицали дебату ученика на наведене теме.

Резултати анкете показују да само 10% младих из ових 5 основних школа на Звездари није имало додира са насиљем, 54%  има ретко додира са насиљем, а чак 33% испитаних ђака је рекло да има често додира са насиљем.

Закључено је и да су вршњачки едукатори прави емисари порука о о превенцији насиља међу младима у основној школи, јер ученици желе да чују искуства од својих вршњака. Закључак из анкете је да поручују одраслима да им не буду лош пример и да науче своју децу да уважавају људе и свет око себе.

Резултати и закључци са ових активности биће путоказ Савету за безбедност ГО Звездара за даље програме развијања толеранције и ненасиља код младих.