Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 17.10.2022.године, донела је Закључак којим се Елаборат за рани јавни увид поводом израде Измена и допуна плана детаљне регулације за комплекс фабрике „Букуља“ у улици Велизара Косановића-Београд, подручје између улица Заге Маливук, Велизара Косановића, Дољенске и комплекса „Прецизне механике“-општина Звездара, за Блок 2 између улица Велизара Косановића, Нова 1 и Нова 2, упућује на рани јавни увид.

 

Наведена Измена плана биће изложена у згради Градске управе града Београда, у ул.27.марта бр.43-45 (у сутерену зграде) у периоду од 31.10.2022.год. до 16.11.2022.год. сваког радног дана  у периоду од 9.00-18.00 часова.

 

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12.00 до 18.00 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда.

 

Рани јавни увид