Јавно предузеће Спортски центар „Олимп-Звездара”, уз подршку Градске Општине Звездара и удружења „Звездарски еколошки центар”–ЗЕЦ, покренуо је у јулу 2015. године акцију раздвајања отпада (ПЕТ амбалаже, лименки и картона) на локацији целог комплекса Спортског центра.

Спортски центар „Олимп-Звездара” је постао један од ретких спортских центара у Србији који је управљање отпадом препознао као неопходност за модерно и успешно пословање, али и законску обавезу као произвођача, односно генератора отпада.

Директор спортског центра ,,Олимп” Бранко Поповић посебно је нагласио да предности управљања отпадом нису искључиво еколошке природе, већ и да Спортском центру пружају прилику за увећање ефикасности и смањење трошкова одржавања. Сходно томе, ,,Олимп“ се може окарактерисати као друштвено одговорна установа која брине о квалитету својих услуга, својим корисницима и животној средини.

Градска општина Звездара ће и у наредном периоду подржати овакве акције еколошког карактера, које су стратегијом развоја Општине предвидђене као водећи стратешки циљ са дефинисаним смерницама, а све под слоганом ,,Звездара зелена општина”.

Удружење ,,Звездарски еколошки центар”, уз подршку локалне самоуправе и других одговорних установа, ће у свом будућем раду имати за основни циљ још масовније укључивање у покретању оваквих акција како би активно допринело очувању животне средине кроз организовање едукација и еко-радионица грађана Звездаре.

Ова акција има за циљ да буде трајног карактера и да у перспективи прерасте у трајну навику и потребу.