Комисија за манифестације Градске општине Звездара je, на основу члана 4. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за Градску општину Звездара („Службени лист града Београда“, број 15/15), на седници одржаној 7.11.2017. године, након разматрања пристиглих понуда,  донела Одлуку о избору реализатора програмских активности у оквиру манифестације Фестивал културе младих «Звездаријада».

Одлука о избору реализатора Звездаријаде