Одмах након пријаве грађана Великог Мокрог Луга, брзом реакцијом члана Већа ГО Звездара задуженог за комунална питања Владана Јеремића и надлежних служби, саниран је велики квар на водоводној мрежи и прекид у снабдевању водом. У улици Цветанова ћуприја у Великом Мокром Лугу у сарадњи са Јавно комуналним предузећем „Београдски водовод и канализација” решен је проблем снабдевања водом за становнике овог насеља, којим је било угрожено 30 домаћинстава.