Скупштина Градске општине Звзедара на седници одржаној 5. јула 2017. године донела је Решење о именовању директора јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“Resenje o imenovanju direktora Olimpa