Стручно-оперативни тим за заштиру и спасавање од епидемија и здравља људи Штаба за ванредне ситуације Градске општине Звездара, чији је руководилац Александар Ерор, председник Скупштине ГО Звездара, обавештава јавност о активностима ГО Звездара предузетим у четвртак, 19.3.2020. у складу са препорукама Владе Републике Србије и Градског штаба за ванредне ситуације града Београда у вези са епидемијом Корона вируса (COVID-19), а након проглашења ванредног стања у Републици Србији.

-Настављена је  започета активност на истицању наменских информативних/едукативних  материјала у вези мера превенције и процедура поступања, у вези спречавања епидемије корона вируса – COVID -19, у објектима свих месних заједница Градске општине Звездара, као и на улазним вратима стамбених зграда на њеној територији.

-Повереници и заменици повереника за послове цивилне заштите су у контакту са професионалним и изабраним управницима стамбених заједница.

-Ангажовано је укупно 8 мобилних тимова који  су почев од 10,00 часова почели доставу намирница на кућне адресе нашим најстаријим суграђанима.

-Донет је Закључак о именовању повереника и заменика повереника за послове цивилне заштите.

-Управницима је саопштено да обезбеде по минимум двоје волонтера по стамбеној згради.

-Извршена је достава на велики број локација, лицима која су претходно преко Позивног центра/Кол центра Градске општине Звездара извршила пријаву својих личних потреба за животним намирницама и средствима за личну хигијену.

-Формирана су 4 тима  са 9 волонтера за доставу бесплатних оброка са пунктова Народне кухиње Звездари (ул.Трајка Стаменовића, Орловско насеље, Велики и Мали Мокри Луг) који су у току преподнева преузели и доставили укупно 200 оброка за 50 корисника (старија и лица са инвалидитетом).

-Реализоване су едукације за нове волонтере који су распоређени на активностима у Кол центру и мобилним тимовима који набављају и достављају намирнице на кућне адресе.

-Направљен је распоред за волонтере који ће у петак, суботу и недељу набављати и достављати намирнице према потребама грађана које су примљене у Кол центру.

-Направљен је распоред волонтера који ће у у суботу и недељу примати позиве грађана у Кол центру.

-Волонтери Волонтерског сервиса су током дана реализовали кућне посете за старија и лица са инвалидитетом.

-Евидентиране су пријаве нових волонтера, након комуникације са њима распоређивани су у групе за едукацију и активности.

-Током целог дана одвијала се комуникација са Градским центром за социјални рад у Београду-Одељење Звездара.

-Комунални инспектори Градске општине Звездаре су наставили да обилазе угоститељске објекте, и у складу са доношењем Уредбе у ситуацији ванредног стања, и то на делу Малог Мокрог Луга и Великог Мокрог Луга, упозоравали на скраћено радно време, а све до 19 часова. На Цветковој пијаци је у заједничкој акцији са МУО – ом, ПС Звездаре и Комуналном милицијом, успешно спречена недозвољена улична продаја половних ствари на јавној површини.Такође су у склопу истих активности обишли и СЦ „Олимп”, и контролисали да ли се спроводи Наредба о тоталном затварању истог.

-До 16 часова је поднет већи брпј захтева за помоћ од којих је већи број процесуиран.