Стручно-оперативни тим за заштиту и спасавање од епидемија и здравља људи Штаба за ванредне ситуације Градске општине Звездара, чији је руководилац Александар Ерор, председник Скупштине ГО Звездара, обавештава јавност о активностима ГО Звездара предузетим у недељу, 5.4.2020. у складу са препорукама Владе Републике Србије и Градског штаба за ванредне ситуације града Београда у вези са епидемијом Корона вируса (COVID-19), а након проглашења ванредног стања у Републици Србији:

Због нове мере Владе Републике Србије у забрани кретања данас није вршена испорука намирница и других поручених добара нашим најстаријим суграђанима, који су се претходног дана  јавили Позивном центру/Кол центру Градске општине Звездара.Испорука поручених намирница по овим захтевима ће бити вршена у понедељак 6.4.2020. године.

Из истог разлога су отказана и дежурства у Сервисном и Кол центру и то: 2.смена у суботу и обе смене у недељу. Због забране нису радили ни мобилни тимови на терену.

Волонтери у Саветовалишту за појединце и породице – путем телефона реализовали су услуге психосоцијалне подршке за кориснике који су се јавили.

Из Логистичког центра Градске општине Звездара у недељу, 5.4. је волонтерима за даљу дистрибуцију прослеђео 372 пакета за помоћ пензионерима који имају пензије мање од 30.000 динара..Укупан број примљених пакета из Штарк арене је 15521, волонтерима је за даљу дистрибуцију до сада прослеђено 9946, а преостали пакети се налазе уЛогистичком центру ГО Звездара.

Градском центру за социјални рад Београд  достављена је евиденција, за претходни дан, у вези са преузетим пакетима из Логистичког центра Штарк арена и бројем дистрибуираних пакета у складу са достављеним списковима од Градског центра за социјални рад на територији Градске општине Звездара.

Прослеђене су прописане табеле Владе Републе Србије ради извештавања о подацима нових волонтера, (386 волонтера).

Извршена је комплетна  дезинфекција објеката Управне зграде Градске општине Звездара од стране овлашћене регистроване специјализоване организације из ове области.

Комунална инспекција ГО Звездаре је данас имала пасивно дежурство у складу са Уредбом Владе Србије о тоталној забрани кретања ван својих домова, као и забрани рада свих услужних објеката, а у складу са ванредим стањем на територији Републике Србије.