Стручно-оперативни тим за заштиту и спасавање од епидемија и здравља људи Штаба за ванредне ситуације Градске општине Звездара, чији је руководилац Александар Ерор, председник Скупштине ГО Звездара, обавештава јавност о активностима ГО Звездара предузетим у петак, 17.4.2020. у складу са препорукама Владе Републике Србије и Градског штаба за внредне ситуације града Београда у вези са епидемијом Корона вируса (COVID-19), а након проглашења ванредног стања у Републици Србији:

Настављена је испорука намирница и других поручених добара нашим најстаријим суграђанима, који су се претходно јавили Позивном центру/Кол центру ГО Звездара. Испоруке поручених намирница и других добара су вршила 4 мобилна тима ГО Звездара, који су извршили доставе на укупно 28 локација.

Волонтери Волонтерског сервиса реализовали су више посетa/набавке намирница и лекова  за већи број корисника (старија и лица са инвалидитетом); у Саветовалишту за појединце и породице- путем телефона-  извршено је више услуга психосоцијалне подршке за већи број корисника.

Волонтери и запослени Цјрвеног крста Звездара вршили су доставу лекова грађанима који су се раније јавили Кол центру ГО Звездара. Лекови су испоручени на већи број адреса. На друштвеним мрежама Црвеног крста Звездара промовисане су активности које се одвијају на територији Звездаре.

Прослеђене су табеле Владе Републике Србије ради извештавања о броју волонтера 17.4. (446 волонтера).

Достављена је евиденција Градском центру за социјални рад Београд за претходни дан, у вези са бројем преузетих пакета из Логистичког центра Штарк арена и бројем дистрибуираних пакета у складу са достављеним списковима од Градског центра за социјални рад на територији Градске општине Звездара. Дана 16.4.2020. године дистрибуирано је 255 пакета помоћи.

Поступајући по електронском поднеску Градског центра за социјални рад Београд од 16.4.2020. године, достављено је обавештење које се односи на то да ли је завршена расподела пакета помоћи за пензионере чија су примања мања од 30.000,00 динара и пакета помоћи за кориснике новчане социјалне помоћи за старије од 65 година живота, као и обавештење о броју преосталих пакета помоћи.

Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања поднето је укупно 64 захтева за кретање лица за време полицијског часа, Евидентирано је више телефонских позива грађана за додатне информације у вези подношења захтева. Вршена је комуникација са грађанима и удружењима грађана који се тим поводом обраћају Општини путем мејла.

Написани су и послати појединачни одговори социјално угроженим грађанима који се путем мејла обраћају Општини за помоћ, подршку и различите информације. Вршена је комуникација са Градским центром за социјални рад Београд – Одељење Звездара, као и  прослеђивање података социјално угрожених грађана који се Општини обраћају за помоћ.

Од Завода за биоциде и медицинску екологију, је преузет опредељени контигент концентрата натријум хипохлорита – дезинфекционог средства за потребе ГО Звездара, од кога су направљени одговарајући дезинфекциони раствори у количини од по 1.000 литара, у резервоару испред објекта Управне зграде Градске општине Звездара, као и у резервоару испред објекта ЈП СЦ „Олимп-Звездара“, за потребе стамбених заједница и грађана са територије Градске општине Звездара.

Комунална инспекција ГО Звездаре, је са једним дежурним комуналним инспектором, обишла део територије општине, и то део Миријева, део Малог Мокрог Луга, део оивичен улицама Булевар краља Александра, Рузвелтова, Димитрија Туцовића, Милана Ракића, Мите Ружића и утврдила да ресторани, кафићи, кладионице, фризерски салони поштују Уредбу Владе Републике Србије о забрани рада за време ванредног стања. Такође је успешно уклоњен један продавац робе испред супермаркета у Миријеву и четворица продаваца половне робе на јавној површини испред пијаце „Цветко”. Градске пијаце на територији ГО Звездара, поштују наведену Уредбу и затворене су за рад.

Ради боље информисаности грађана Звездаре на сајту Општине постављено је саопштење о активностима Стручно – оперативног тима за заштиту и спасавање од епидемија и здравља људи Штаба за ванредне ситуације ГО Звездара. На мејлом добијена питања грађана давани су одговори или су иста прослеђивана Општинским службама на обраду.