Стручно-оперативни тим за заштиту и спасавање од епидемија и здравља људи Штаба за ванредне ситуације Градске општине Звездара, чији је руководилац Александар Ерор, председник Скупштине ГО Звездара, обавештава јавност о активностима ГО Звездара предузетим у понедељак, 27.4.2020. у складу са препорукама Владе Републике Србије и Градског штаба за внредне ситуације града Београда у вези са епидемијом Корона вируса (COVID-19), а након проглашења ванредног стања у Републици Србији:

Настављена је испорука намирница и других поручених добара нашим најстаријим суграђанима, који су се претходно јавили Кол центру ГО Звездара,  као и испорука оброка хране са пунктова Народне кухиње на територији ГО Звездара и робних пакета које је обезбедила ГО Звездара за потребе социјално угрожених грађана са своје територије. Испоруку је вршило 11 мобилних тимова.

Укупно 3 мобилна тима су вршили  доставу робних пакета, које је обезебедила ГО Звездара, за потребе социјално угрожених грађана са своје територије. Извршена је достава ових робних пакета на укупно 17 локација.

Данас су извршене доставе на укупно 67 локација.

Волонтери Волонтерског сервиса реализовали су више посетa/набавки намирница и лекова за већи број корисника (старија и лица са инвалидитетом), а волонтери у Саветовалишту за појединце и породице – путем телефона, реализовали су више услуга психосоцијалне подршке за већи број корисника (породице које негуjу непокретну или дементну особу,  старија  и лица са инвалидитетом) у кућним условима.

Волонтери и запослени Црвеног крста Звездара вршили су доставу лекова грађанима који су се раније јавили Кол центру ГО Звездара. Ддостава лекова извршена је на више адреса. Црвени крст Звездара примљене позиве старијих суграђана упућивао је на Кол центар ГО Звездара, позиве потенцијалних волонтера усмеравао је на број за пријаву волонтера при ГО Звездара. На друштвеним мрежама Црвеног крста Звездара промовисане су активности које се одвијају на Звездари.

Прослеђена је табела Владе Републике Србије са извештајем о броју волонтера, за 27.4. (472 волонтера).

У потпуности је завршена превентивна активност Градске општине Звездара, на извршењу периодичних дезинфекција за потребе свих домова за стара лица и одрасле особе са  њене територије. Домови  за стара лица: „Нана Београд“ и „Дом Радуловић“ су  ову активност организовали и извршили самостално, у петак 24.4. („Нана Београд“) и у недељу 26.4.2020. године („Дом Радуловић“), док је за потребе преосталих 17 домова, ову активност организовала и реализовала ГО Звездара, ангажовањем  овлашћене сертификоване организације из ове области (без било какве накнаде по овом основу од стране предметних домова за стара лица и одрасле особе) у суботу 25.4.2020. године, по ком основу су сачињени одговарајући сертификати о извршеном стручном третману дезинфекције. Ову превентивну периодичну активност ће ГО Звездара, а за потребе свих предметних домова, поновити за седам дана.

Од Завода за биоциде и медицинску екологију, је  преузет опредељени контигент концентрата натријум хипохлорита – дезинфекционог средства за потребе ГО Звездара, од кога су направљени одговарајући дезинфекциони раствори у количини од по 1.000 литара, у резервоару испред објекта Управне зграде ГО Звездара, као и у резервоару испред објекта ЈП СЦ „Олимп-Звездара“, за потребе стамбених заједница и грађана са територије ГО Звездара.

У месним заједницама су се извршавала радна дежурства повереника и заменика повереника цивилне ѕаштите, на извршавању договорених и наложених мера од стране Штаба за ванредне ситуације ГО Звездара и Стручно-оперативног тима за заштиту и спасавања од епидемија и здравља људи ГО Звездара, а у вези са стамбеним заједницама са њихове територије.

Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања прослеђено је више захтева грађана за кретање лица за време полицијског часа. Сви до сада поднети захтеви Општини прослеђени су Министартсву и, по одобрењу, урађене и послате потврде.

Вршена је комуникација, писање и слање појединачних одговора социјално угроженим грађанима који се путем мејла обраћају Општини, као и Беоком сервису  за помоћ, подршку и различите информације. Ажурирање података социјално угрожених грађана који се Општини обраћају за помоћ и информације одвија се на дневном нивоу.

Вршена је комуникација са Градским центром за социјални рад – Одељење Звездара, као и прослеђивање података социјално угрожених грађана који се Општини обраћају за помоћ, размена информација.

Комунална инспекција ГО Звездаре, је у току данашњег дана обишла већи део територије, и то део оивичен улицама Булевар краља Александра, Војводе Шупљикца, Жичка, Војислава Илића, Мис Ирбијева, Пљевљанска, Живка Давидовића, Устаничка, Мите Ружића, Милана Ракића, Чингријина, Димитрија Туцовића, и установила да се власници ресторана, кафића придржавају забране рада у својим угоститељским објектима. Пошто су јавне пијаце на отвореном у нормалној функцији пружања својих услуга, Комунална инспекција ГО Звездаре је контролисала стање на јавној површини, испред Градске пијаце „Звездара“ (Цветкова пијаца), и утврдила да није било нелегалних продаваца половне робе, а такође је обишла и ЈП СЦ „Олимп – Звездара“, и утврдила да је исти затворен за рад.

Ради боље информисаности грађана Звездаре, на сајту Општине, у рубрику Новости, као и у мени COVID19, постављено је саопштење о новим мерама Владе Републике Србије у сузбијању пандемије изазване вирусом COVID19. Поред овога, на сајту Општине постављено је и саопштење о активностима Стручно – оперативног тима за заштиту и спасавање од епидемија и здравља људи Штаба за ванредне ситуације ГО Звездара.

Достављена је евиденција Градском центру за социјални рад Београд за претходни дан у вез са бројем  преузетих пакета из Логистичког центра Штарк арена и бројем дистрибуираних пакета у складу са достављеним списковима од Градског центра за социјални рад за територију ГО Звездара.

Из Логистичког центра ГО Звездара волонтерима је данас за даљу дистрибуцију прослеђено 62 пакета помоћи. Укупан број примљених пакета 14921. Укупан број прослеђених пакета волонтерима за даљу дистрибуцију 14018. Укупан број оштећених пакета 61. Тренутно стање у Логистичком центру Звездара је 862 пакета.

До 14 часова, Кол центар ГО Звездара је примио већи број захтева за доставу хране.