Стручно-оперативни тим за заштиру и спасавање од епидемија и здравља људи Штаба за ванредне ситуације Градске општине Звездара одржао је у уторак, 17.3.2020. седницу којом је председавао руководилац тима Александар Ерор, председник Скупштине ГО Звездара.

Присутни су обавештени о активностима Градске општине Звездара, у складу са препорукама Владе Републике Србије и Градског штаба за ванредне ситуације града Београда у вези са епидемијом Корона вируса (COVID-19), а након проглашења ванредног стања:

Градска општина Звездара је у објекту своје Управне зграде организовала рад Позивног  центар/Кол центар, са 12 директних телефонских линија,  за потребе старијих суграђана и пријем њихових захтева за доставу неопходних намирница, лекова и других добара на њихове кућне адресе. Број телефона Кол-центра је 3405-700. Примљено је више телефонских позива.

-Формирано је 10 мобилних тимова за доставу поручених добара, који су извршили доставе на више адреса најстаријих суграђана.

-Извршена је израда едукативних материјала постера/брошура и флајера за становништво,  у вези примене заштитних мера и поступања.

-Реализована је обука за пријављене волонтере за набавку и доставу намирница и хигијене на кућне адресе.

-Волонтери Волонтерског сервиса су релизовали услуге подршке у кућним условима за кориснике (старија лица).

-Комунална инспекција је имала дежурство на Цветковој пијаци, у садејству са Комуналном милицијом у спречавању уличне продаје на поменутој локацији, а комунални инспектори су наставили да обилазе угоститељске објекте и упозоравају их о радном времену, које је прописано ванредним стањем у Републици Србији.

-Именовани су повереници и заменици повереника за послове цивилне заштите и у активности су укључени професионални управници и управници стамбених зграда са јасно назначеним упутствима у вези са епидемијом COVID19.

-Вршена је контрола поштовања наредби забране окупљања више од 50 лица на јавним местима и у затвореном простору од стране надлежне инспекције.

-Обевештена су сва удружења грађана са територије Градске општине Звездарао о обустави свих активности удружења током ванредног стања.

-Обавештене су установе и институције културе са територије Градске општине Звездара: о обустави рада током ванредног стања.

-Спортски клубови, удружења и спортски објекти су обавештени о престанку свих активности у затвореном и на отвореном простору током ванредног стања на територији Републике Србије.

-Сва правна лица која су конкурисала на конкурсима Градске општине Звездара: обевештена су о померању термина реализације програма конкурса током ванредног стања.