Презентацијом мултимедијалног материјала о културнио-историјским знаменитостима Београда почела је реализација пројекта Шесте београдске гимназије „Српска традиција без граница“.

Предвиђене активности су усмерене на наставак сарадње са српским школама у дијаспори, која се у Шестој београдској гимназији успешно реализује неколико година уназад.

Пројекат предвиђа размену знања и искуства ученика и наставника Шесте београдске гимназије и гимназије „Никола Тесла“ у Будимпешти. Планирана сарадња обухвата неговање и очување културних вредности Срба, као и промоцију културног наслеђа и традиције. Ученици и наставници обеју школа истражују начине и правце очувања, заштите и унапређења културне баштине, мултимедијално их презентују, размењују и користе као наставни материјал за спровођење образовно васпитног процеса.

Мотивација ученика за очување историјског, културног и националног наслеђа је одржив и трајан процес. Млади на овај начин показују креативан приступ образовању развијајући способност за самоисказивање и стварање иницијативе за промене од општег интереса.

Реализоване активности су увод у међусобну посету и размену ученика и наставника двеју школа током јесени наредне школске године.

Пројекат је подржало Министарство културе и информисања Републике Србије.
Координатор и аутор пројекта је пофесор географије Шесте београдске гимназије, Јасна Перић.