Тринаеста седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао Александар Ерор, председник Скупштине, одржана је у уторак, 27.3.2018. године.

На седници је усвојен Извештај Административно-мандатне комисије за утврђивање престанка мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара, као и Извештај Административно-мандатне комисије за потврђивање мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара, а Скупштина ГО Звездара је утврдила престанак функције чланова Већа Ненада Николића и Немање Ђукића због поднетих оставки и за нове чланове Већа ГО Звездара изабрала Јелену Бранковић и Александра Ђуричића.

Звездарске одборнице и одборници су усвојили Одлуку  о обављању послова екстерне ревизије завршног рачуна буџета Градске општине Звездара за 2017. годину и Одлуку о усвајању Годишњег финансијског извештаја.

На седници су усвојени Извештај о раду Већа Градске општине Звездара  за период 01.01.2017. – 31.12.2017. године, Извештај о раду Управе Градске општине Звездара за 2017. годину, Извештај о раду општинског Правобранилаштва Градске општине Звездара за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године.

Поред овога, Скупштина ГО Звездара је усвојила и: Извештај о раду и реализацији годишњег програма пословања ЈП Спортски центар „Олимп-Звездара“ за период 01.01. – 31.12.2017. године, Извештај о реализацији Плана развоја културе за 2017. годину, Извештај о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара у 2017. години, Извештај о реализацији програма унапређења социјалне заштите ГО Звездара за период јануар-децембар  2017. године, Извештај о раду Одељења за инспекцијске послове ГО Звездара за 2017. годину, Извештај о реализацији Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника  (ЛАП 2017-2020) и раду Савета за миграције ГО Звездара за 2017. годину, Извештај о реализацији Локалног акционог плана  запошљавања  Градске општине Звездара за 2017. годину, Извештај о реализацији Акционог плана за унапређење положаја ромске популације на територији општине Звездара за период 01. јун 2016 – 31. децембар 2017. године, Извештај о раду општинског Штаба за ванредне ситуације зa територију Градске општине Звездара за  2017. годину и Евиденцију и програм извођења потребних радова на уређењу и одржавању некатегорисаних путева на подручју Градске општине Звездара за 2018. годину.