Градска општина Звездара, у сарадњи са Центром за социјални рад – Одељење Звездара покренула је пројекат за пружање социјалних повластица најугроженијим суграђанима у жељи да се материјално побољша њихов статус.

Потписивањем два документа почело је спровођење ове идеје:

Меморандум о сарадњи у циљу утврђивања корисника социјалних повластица на територији општине Звездара потписали су 30. априла председник ГО Звездара, Милан Поповић и директорка Градског центра за социјални рад Јасминка Веселиновић.

Зоран Вулетић, заменик председника ГО Звездара и Ранка Савић, председница Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС) из Београда потписали су 4. маја у општини Протокол о сарадњи, којим ће се корисницима социјалних повластица омогућити куповина у „СОС маркетима“.

Стручне службе Центра за социјални рад Звездара доставиће Одељењу за развој евиденцију социјално угрожених становника,корисника материјалног обезбеђења, на основу које ће се утврдити списак корисника социјалних повластица. Према тој евиденцији у звездарском Центру за социјални рад за сада има око 840, потенцијалних корисника са правом да добију картицу.

Изради картица – социјалних повластица приступило се одмах, а током прве недеље маја почеће и дистрибуција преко месних заједница.
Идентификационе картице биће заштићене од злоупотребе, садржаће евиденциони број картице и јединствени матични број корисника.

Након потписивања Протокола са АСНС грађани Звездаре којима буду издате социјалне повластице могу да остваре право на повлашћену куповину у објектима „СОС маркета“.

Ово је прва у низу акција које ће омогућити да се материјално угроженим становницима општине Звездара побољша социјални статус.

У Одељењу за развој ГО Звездара очекују да ће се акција проширити и да ће се придружити произвођачи, трговине, апотеке, привредници – сви они који могу да, у складу са својим интересима, остваре и улогу друштвено одговорног субјекта у друштвеној заједници.