У току је монтажа 48 соларних колектора за загревање санитарне потрошне воде и догревање базенске воде. Соларни колектори се постављају на крову Управне зграде Спортског центра ,,Олимп-Звездара“, Улица Вјекослава Ковача 11.

Постављање колектора омогућује уштеду електричне енергије при загревању санитарне воде за кориснике Центра у свлачионицама. Загревање санитарне воде на овај начин вршиће се од марта до новмебра.

Предности соларних колектора ће се приметити и када је реч о загревању базенске воде, јер ће тиме сезона купања моћи да почне раније, тачније у мају.

По динамици извођења завршетак радова очекује се крајем новембра.
За постављање колектора аплицирала је Градска општина Звездара, а средства су добијена од Европске уније из Фонда за енергетску ефикасност.