У току јула месеца представници Тима за волонтерску подршку грађанима Звездаре реализују редовну годишњу посету корисницима волонтерске подршке у кућним условима.

Посета је прилика да четрдесетак корисника, углавном старијих суграђана старости од 80 до 93 године, као и особе са инвалидитетом, пренесе представницима Волонтерског сервиса Звездаре и Тима за волонтерску подршку грађанима Звездаре- Радмили Урошевић и Ранки Јеличић, своје утиске, запажања и сугестије о подршци и помоћи коју током целе године обезбеђује Сервис.

Најчешће евидентирани коментари приликом ових посета су да је нашим суграђанима којима је потребна помоћ у свакодневном функционисању најзначајнија помоћ у набавци лекова, намирница, лакшим кућним пословима и спремању оброка. Сви су на исти начин истакли да су усамљени и да је долазак волонтера/ки у њихове домове учиинио да се осећају мање усамљеним, да има ко да им „отвори врата“, као и да је помоћ коју координира канцеларија Волонтерског сервиса важна јер знају да нису сами, да имају коме да се обрате за помоћ и-посебно, да им улазак волонтера у њихове домове значи долазак проверене особе. На скали од 1 до 5, корисници су најчешће највишом оценом оценили како рад Канцеларије, Тима за волонтерску подршку, тако и саме волонтерске подршке. Било је ту доста и „десетки“ иако је превиђена највиша оцена 5.

Ево неких коментара наших корисника:

Љубица (86 година): „Општина Звездара је показала да смо ми старији важни и како да нам помогне.“

Драган (93 године): „Не морате бити бољи, ово што чините за нас старе сасвим је довољно.“

Љиљана (68 година, особа са инвалидитетом): „Кад ми пошаљете волонтерку, ја сам безбедна јер сам сигурна ко ми улази у кућу. Та безбедност је најважнија и оном ко може да плати услугу а замислите нас који смо и немоћни, и сиромашни.“

Захваљујући фирми „BGD PRESS“, пријатељу Волонтерског сервиса Звездаре, сваког корисника у кућним условима, Волонтерски сервис Звездаре је изненадио поклонима-укрштеницама које су их обрадовале јер су рекли да се труде да их и сами редовно купују од својих скромних буџета и тако испуне своју доколицу.

Подршка у кућним условима је предвиђена за наше „невидљиве суграђане“- старија и немоћна лица која живе сама и без породичног старања на територији општине Звездара и не користе услуге геронтодомаћице.

Волонтерска подршка је бесплатна и пружа се сваком кориснику два пута недељно у трајању од 90 минута. Подршка волонтера је прелазно решење за Звездарце и Звездарке док не остваре право на помоћ геронтодомаћице или смештај у установе за социјалну заштиту. Просечна старост корисника у кућним условима је 86 годинa, што је за 2 године више у односу на претходне године.

Годишњи обилазак корисника, разговор и анкетирање је стандардизована пракса Волонтерског сервиса у праћењу реализације планираних активности, пружања волонтерске подршке, као и унапређења постојеће праксе и подношења редовних извештаја о раду.