Као резултат сарадње Градске општине Звездара са Центром за едукацију и истраживање здравља  Београд, Домом здравља Звездара и Заводом за здравствену заштиту радника „Гај“, у склопу активности пројекта „Едукација волонтера за рад у локалној заједници кроз примену приручника за самопомоћ код остеопорозе“,16.9.2019., у сала Дому здравља Звездара, одржана је  здравствена трибина „Унапређење здравља старих особа у локалној заједници“ и радионица „Разговор о помоћи волонтера у примени Водича за самопомоћ код остеопорозе“.  Догађају је у име Градске општине Звездара присуствовао Душан Игњатовић, члан Већа ГО Звездара.

Предавачи и модератори: проф др Викторија Цуцић, проф др Мирјана Јањанин и прим др Драгана Трифуновић Балановић заинтересовали су присутне, представнике Општине Звездара, Удружења пензионера Миријево, здравствене раднике и становнике Звездаре и Београда, за припремљене теме:

  1. Здравље старих-В.Цуцић
  2. Пацијент са остеопорозом и лекар опште медицине-Д. Трифуновић Балановић
  3. Комуникација болесник-здравствени радник-породица-М.Јањанин
  4. Значај волонтерског рада В.Цуцић

Присутнима је подељена здравствено васпитна брошура „Водич за самопомоћ код остеопорозе“, аутора  проф др Викторији Цуцић и проф др Мирјане Јањанин

Центар за едукацију и истраживање здравља корисник је средстава буџета Градске општине Звездара, за укупно три пројекта у 2019.години. Још два пројекта под називом „Здраво потомство и локална заједница“ и „Подршка локалне заједнице у палијативном збрињавању- препоруке за унапређење вештина и знања пацијената, њихових породица и локалне заједнице“ биће одржана до краја септембра.