У Управи градске општине Звездара је организован рад дужи од пуног радног времена радним данима, као и рад суботом, недељом и у дане предстојећих празника, на пословима бирачког списка.

Радним данима наведена служба радиће од 8 до 18,30 часова, суботом, недељом и у данима празника (од 13. до 16.04.2012. године) од 9 до 14 часова.

У дане предстојећих ускршњих празника Управа градске општине Звездара неће радити, сем служби које ће дежурати, и то у:

• суботу, 14.04.2012. године, од 9 до 14 часова – Писарница и Матичар (пријава смрти),

• понедељак, 16.04.2012. године, од 9 до 14 часова – Матичар (пријава смрти).