У Градској општини Звездара је у четвртак, 12.4. одржан састанак на коме су представљене активности на увођењу „Пасоша компетенције” на локалном нивоу, којим треба да се подстакне запошљавање угрожених категорија становништва, првенствено ромске националне мањине.

Председник Градске општине Звездара Милош Игњатовић је поздравио присутне и рекао да је за Општину важно да учествује у оваквим пројектима који имају за циљ да омогуће лакше запошљавање незапослених особа. То је посебно важно када се ради о угроженим категоријама становника, јер они још теже долазе до посла. Градска општина Звездара има више пројеката који су везани за побољшање квалитета живота ромског становништва на општини и овај пројекат треба томе још више да допринесе, јер је у тесној вези и са Локалним акционим планом за запошљавање.

Марија Радовановић, виша менаџерка GIZ је представила пројекат „Подстицање запошљавања младих” и рекла да Немачка организација за међународну сарадњу (GIZ) пружа подршку Србији и земљама југоисточне Европе у настојањима да се смањи незапосленост и побољшају економски услови живота грађана. Један од таквих подухвата је пројекат „Стварање прилика за запошљавање угрожених група кроз побољшање општинских услуга“ кроз који заједно са својим партнерима ради на увођењу „Пасоша компетенција” у Србији. Од прошле године пројектом су обухваћени млади Роми и Ромкиње.

Пасош компетенција је инструмент за валидирање знања и вештина стечених кроз неформално образовање и информално учење. Овај алат доприноси повећању запошљивости, а пројекат је усмерен на све осетљиве, тешко запошљиве групе становништва. Пројекат финансира Немачко савезно министарство за економску сарадњу и развој (БМЗ), а спроводи га Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ) у оквиру Отвореног регионалног фонда за jугоисточну Европу – Модернизација општинских услуга.

Биљана Симић, саветница за „Пасош компетенције” је упознала присутне да је, обуку за импленемтацију „Пасоша компетенције” успешно прошла  група од 17 саветника и саветница из Србије, који долазе из удружења која директно раде са угроженим категоријама становништва. Сви саветници су сертификовани за рад са „Пасошем компетенција” и у наредном периоду ће директно радити са својим корисницима на терену. Саветници/це долазе из укупно девет различитих удружења од којих су три из Београда: Дечији центар „Мали принц”, Центар „Инвентива” и  Центар „Звезда”. Тежња је да „Пасош компетенције” временом постане препознатљив за људе који траже посао, као и за послодавце.

Резултат индивидуалног рада саветника и саветоване особе  је мапа која треба да пружи информације како о формалном, тако и о неформалном знању и вештинама саветоване особе, а то треба да допринесе да незапослена особа буде оснаженија и свесна својих потенцијала у тражењу посла.

Састанку су присуствовали чланови Већа ГО Звездара Јелена Бранковић и Душан Игњатовић, са сарадницима, као и представници Националне службе за запошљавање Службе Звездара, GIZ-a, Међународне мреже помоћи ИАН, Удружења „Мали принц” и ЗЕЦ и Центра „Инвентива”.