Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор заказао је двадесет другу седницу Скупштине за понедељак, 17. Јуна 2019. године, са почетком у 10 сати, у одборничкој сали, Булевар краља Александра 77, први спрат.

За ову седницу је предложен следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

I   редован поступак

  1. предлог решења о давању сагласности на одлуку о изменама и допунама плана и програма пословања јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ за 2019. годину, са очекиваним остварењем плана и програма пословања у 2018. Години
  2. предлог решења о давању сагласности на одлуку о ценама услуга, закупа пословног простора и постављања реклама и издавања рекламног простора у јавном предузећу Спортски центар „Олимп-Звездара“
  3. предлог одлуке о консолидованом завршном рачуну буџета градске Општине Звездара за 2018. годину
  4. предлог одлуке о ребалансу буџета градске Општине Звездара за 2019. годину
  5. годишњи ликвидациони извештај ЈП „Пословни простор Звездара“ – у ликвидацији, за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

II  скраћени поступак
III  текућа питања
IV   одборничка питања