Поштовани грађани/ке ове године ваша Општина укључује грађане у планирање буџета за наредну 2020. годину. Учешће грађана у што већем броју помоћи ће нам да боље сагледамо потребе наше заједнице.

Ваше идеје за пројекат би требало да се односе искључиво на следеће области:

– Изградња некатегорисаних путева;

– Израдња и одржавања спортских терена на јавним површинама у својини Града;

–  Одржавање саобраћајних површина (интерних саобраћајница, противпожарних стаза и осталих површина) унутар блоковских насеља;

– Суфинансирање на инвестиционом одржавању зграда.

Уколико имате идеју за пројекат који би учинио живот у нашој општини квалитетнијим и лепшим, молимо вас да попуните овај упитник:

Упитник ГО Звездара