У „Сава центру“ је у среду, 2.11.2016. одржан округли сто на тему „Улога локалне самоуправе у дуалном образовању – усклађивање политика образовања и запошљавања на локалном нивоу“.

Организатор округлог стола је Стална конференција градова и општина, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Привредном комором Србије и Швајцарском агенцијом за развој и сарадњу.

Учесници округлог стола су нагласили да се економија из корена изменила, да су у пословању присутне велике технолошке промене и да је на тржишту рада данас тешко пронаћи раднике који имају компетенције да одмах одговоре на захтеве посла.

Министар просвете Младан Шарчевић је нагласио да је примарни циљ овог министарства унапређење квалитета образовања, а Марко Чадеж, председник ПКС, да морамо школовати и припремати генерације за много комплексније тржиште рада или ћемо имати изгубљене генерације. Нагласио је да се систем дуалног образовања не треба схватити као обучавање само за занатске послове и стварање армије младих који треба да обављају најједноставније технолошке операције. Сарадња привреде и образовања је неопходна и за квалитетну припрему менаџера квалитета, банкарских службеника, менаџера извоза, набавке, као део обуке за послове логистике и шпедиције… Мирјана Ковачевић, директорка сектора едукације у ПКС, је истакла да, уз неопходна знања и вештине за рад, дуално образовање развија и склоност ка предузетништву.

Дуално образовање треба разумети као партнерски однос образовања, локалне самоуправе и привреде, а добробити имају сви. Привредници обезбеђују радну снагу која је у стању да одмах одговори на потребе рада, просветни радници су у контакту са савременим технолошким решењима и процедурама и они уче и развијају своју праксу, а младима се омогућава да у реалним условима стичу знање и контактирају са будућим послодавцима.

У наредном периоду предстоји постављање законског оквира – измене закона о основама система образовања и васпитања, иницирање израде нових наставних планова и програма, осмишљавање и законско дефинисање пореских олакшица за привреднике, дефинисање права и обавеза школа и привредника…

Истакнут је значај локалне самоуправе у повезивању привреде и образовања, усмеравању привредног развоја заједнице кроз активне мере политике запошљавања, обезбеђивању услова за дуално образовање – изградња ученичких домова, стипендија, учениког осигурања, учешће у пословима обезбеђивања безбедности ученика у току радне праксе, превоза до компанија, затим промоције и информисање ученика и родитеља.

Округлом столу су присуствовали члан Већа Градске општине Звездара Лазо Шеган, задужен за послове у области образовања, и Соња Стаменовић, шефица Одсека за образовање, културу и спорт.

За више информација:

http://www.mpn.gov.rs/uloga-lokalnih-samouprava-u-dualnom-obrazovanju/