Добровољно ватрогасно друштво „Звездара“, у циљу заштите од пожара и експлозија, припремило је упутство за спровођење превентивних мера заштите од пожара и експлозија намењено скупштинама станара зграда на Звездари.

Упутство садржи практичне и стручне савете како једноставним отклањањем могућих узрочника пожара у становима и стамбеној згради, заштититити себе и своју породицу од несреће, а заједницу од трагичних последица изазваних пожаром, или експлозијом.

Секретар ДВД Звездара, Славко Чупић, в.в. официр I класе, каже да је дошао на идеју да напише ово упутство јер је пожар реална опасност у којој се, поред имовине, може изгубити и живот, а статистички подаци Светске здравствене организације упозоравају:

-да се 45% несрећних случајева догађа у кући или стану, 10% на путевима, 15% на раду, а 30% на јавним местима.

Као и да:

-oд укупног броја пожара, експлозија и штета, на стамбене зграде и станове отпада око 65%

-у преко 80% случајева до пожара и експлозије дошло је у кухињама

-у преко 70% случајева до пожара и експлозија је дошло због немарности, нехата, непажње, непознавања опасности од пожара и експлозија, неспровођења основних превентивних мера заштите од пожара и експлозија.

Упутство можете преузети ОВДЕ.

Упутсво (Word 60kb)