Веће Градске општине Звездара је на седници одржаној у уторак, 10.10.2017. године донело два важна документа:

  1. Правилник о критеријумима, условима, начину и поступку доделе средстава за суфинансирање пројеката и програма цркава и верских заједница
  2. Закључак о критеријумима, врсти и обиму награде за ученике који су освојили прву, другу и/или трећу награду на републичким и међународним такмичењима која се налазе у Календару такмичења и смотри Министарства просвете, науке и технолошког развоја и њихове наставнике-менторе

У прилогу:

Правилник

Закључак