Заменик градоначелника Горан Весић, заједно са начелницом Градске управе Сандром Пантелић и помоћником градоначелника Александром Марковићем, обишао је данас Општину Звездара, где је са новоизабраним руководством разговарао о пројектима планираним за наредни период. Добродошлицу им је пожелео новоизабрани председник општине Владан Јеремић, а састанку су присуствовали заменик председника ГО Звездара Драгана Ђурић, председник Скупштине ГО Звездара Александар Ерор, заменик председника Скупштине ГО Звездара Горан Филиповић, чланови општинског Већа, директор ЈКП „Инфостан технологије” Страхиња Даниловић, директор ЈП СЦ „Олимп-Звездара” Славиша Дамјановић, заменик начелника Општинске управе Горан Јевтић и руководиоци појединих служба Управе.

Весић је новом председнику честитао на избору и пожелео да у наредном периоду испуни потребе и захтеве грађана Звездаре. Он је посебно указао на подршку Града Београда и на заједничке пројекте.

– Град ће током пролећа почети изградњу вртића у Миријеву, где живи чак трећина укупног становништва ове општине. То ће бити један од једанаест вртића у Београду које градимо. Следеће године пројектоваћемо нову школу за ово насеље, како би 2022. почела и њена изградња. Разговарали смо о томе да се и чувени тржни центар у Миријеву реконструише, те да има и јавне и комерцијалне садржаје за којима грађани имају потребе. Тамо ће бити отворен Општински услужни центар који ће имати све службе које има и Општина, али и поједине градске и општинске службе, како би грађани Миријева велики број административних потреба могли да обаве тамо где живе – рекао је Весић након разговора.

Он је најавио да ће следеће године почети пројектовање читавог простора око Вуковог споменика, који ће бити реконструисан и репрезентативан, са првим хабом за „смарт сити”.  Школски објекат планиран је и у насељу Војводе Влаховић, додао је Весић, за шта почиње експропријација земљишта, како би градња могла да започне 2022. године. Заменик градоначелника најавио је и реконструкцију Петог паркића, пројектовање је у току и наредне године требало би да почне уређење заједно са грађанима, појаснио је Весић.

– Почиње и реконструкција Улице Драгослава Срејовића, која од Богословије води према Миријеву и која ће се проширити на четири траке до Волгине улице, а када експропријација буде завршена биће проширена и целом дужином. Спољна магистрална тангента, односно обилазница, која ће бити веза између Моста на Ади и Моста на Ади Хуји, делом ће пролазити Звездаром, тако да ће грађани тог дела општине имати бржу везу са другим деловима града. Разговарали смо, наравно, и о многим другим пројектима, посебно о оним којима ће, захваљујући новим надлежностима, Општина сређивати унутарблоковске површине, улазе, фасаде – истакао је Весић.

Он је нагласио да ће се у наредном периоду у Београду зонирати десет хиљада паркинг места, а део тога биће и на Звездари. Један од најважнијих пројеката јесте и канализација јер трећина Звездаре нема овај систем, истакао је Весић, прецизирајући да је овај пројекат кандидован путем Националног инвестиционог плана.

Весић је подвукао да је Звездара специфична јер има урбани део, који је сам центар града, али има и приградске делове, „тако да се не може водити једна политика јер људи имају различите потребе”.

– Трудићемо се да у сваком делу Звездаре урадимо по нешто. Да ли је политика добра или не види се по томе да ли је људима боље или не. Када радимо заједно: држава, Град, Општина и наравно грађани, заједно смо непобедиви и можемо да подигнемо квалитет живота људи. То и јесте суштина и главна порука наше политике – закључио је Весић.

Jeрeмић je истaкao дa je дaнaшњи сaстaнaк пoтврдa дoбрe сaрaдњe Грaдскe oпштинe Звeздaрa и Грaдa Бeoгрaдa.

– Teмe кoje смo дaнaс oтвoрили нису списaк лeпих жeљa вeћ рeaлaн прoгрaм у прeдстojeћeм чeтвoрoгoдишњeм мaндaту, кojи уз пoмoћ Грaдa Бeoгрaдa нaмeрaвaмo дa oствaримo. Taкoђe, циљ нaм je дoбрa кoмуникaциja сa грaђaнимa уз стaв дa нe пoстojи нeрeшив прoблeм – истaкao je Jeрeмић.

Пoсoбнo je нaглaсиo дa сe дoбaр дeo будућих плaнoвa oднoси нa рeaлизaциjу прojeкaтa зa нajмлaђe, почев oд изгрaдњe вртићa па све до изградње шкoлa и дeчjих игрaлиштa.

– To je интeнциja кojу свoм снaгoм и eнeргиjoм жeлимo дa остваримо, кao и дa Звeздaрa и у нaрeдним гoдинaмa будe jeднa oд нajпoпулaрниjих мeстa зa живoт и рaд. Пoдсeтићу дa je Звeздaрa jeднa oд шeст oпштинa у Србиjи кoja из гoдинe у гoдину бeлeжи позитиван прирoдни прирaштaj – укaзao je Jeрeмић.