Стручни скуп о социјалном предузетништву и запошљавању људи из социјално угрожених категорија са акцентом на отварању нових – зелених радних места кроз искоришћавање отпада као ресурсa и промоцију рециклаже одржан је 6. новембра у препуној великој сали ГО Звездара.

У име домаћина Скуп је отворио заменик председника ГО Звездара Предраг Веиновић, који је, између оаталог рекао, да су Локалним акционим планом запошљавања Градске општине Звездара за 2017. годину утврђени приоритети и мере за унапређење запослености и смањење незапослености на територији ГО Звездара, са посебним фокусом на теже запошљиве категорије становништва и да је ово први од два скупа који се спроводе у циљу промоције запошљавања и социјалног предузетништва на Звездари.

Присутне је поздравио и пожелео успешан рад државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Негован Станковић, а скупу су присуствовали и др. Марко Ћулибрк, саветник председника Привредне коморе Србије, Дејан Зрилић и Миливоје Армуш из Привредне коморе Београда, као и ученици и наставници звездарских школа: Геодетске техничке, Зуботехничке, Фармацеутско физиотерапеутске, студентиТехнолошко металуршког факултета, особе са менталним сметњама, родитељи, чланови удружења, жртве насиља у породици.

Порука Браниславе Познановић, руководиоца НСЗ службе на Звездари и Радмила Урошевић, шефа Одсека за социјална питања ГО Звездара јесте да ће Национална Служба запошљавања у сарадњи са Општином Звездара у економском оснаживању теже запошљивих категорија суграђана кроз активне програме запошљавања попут функционалног описмењавања и обуке на радном месту утицати на превазилажење стања зависности од социјалних служби.

Весна Живковић Костић, начелница одељења за програме запошљавања и предузетништво Националнe службe за запошљавање Београд приказала је „Пут до успешног предузетника са НСЗ“.

Ванредни професор Дарко Радосављевић на Технолошко – металуршком факултету у Београду говорио је о „Зеленим занимања“, а стручни сарадник Удружења „Звездарски Еколошки Центар – ЗЕЦ“ Александар Ћирић о радним местима будућности и циркуларној економија, која се, насупрот тренутној економији заснованој на линеарном моделу “узми – направи – користи – одбаци”, заснива на моделу који тежи мањем коришћењу ресурса и избегавању стварања отпада „узми – користи – поново направи – поново користи”.

Велико занимање и пажњу присутних привукле су презентације две успешне компаније за безбедно одлагање отпада, „Божић и синови“ и „Митеко“ Кнежевац, које су представилe свој дугогодишњи рад у области екологије, нових радних места, запошљавања особа са инвалидитетом: Дуња Савановић из Компаније „Божић и синови“ са презентацијом оператера из области управљања електронским и електричним отпадом и Бојан Ранковић из Компаније „МITEКO“ Кнежевац са презентацијом оператера из области управљања индустријским и опасним отпадом привукли су.

Овим занимљивим презентацијама стручњака учесницима је ближе представљен значај побољшања услова за спровођење циркуларне економије и отварања нових радних места – зелених радних места кроз искоришћење отпада као ресурсa за поновну употребу, како на националном тако и на општинском нивоу, са циљем да се подстакне иницијатива свих сегмената друштва за повећање обима рециклаже отпада, ограничи одлагање отпада, смањи неконтролисано искоришћење природних ресурса и утиче на промене понашања потрошача.

Отпад као ресурс поново се може и мора користити, а вишеструке су предности оваквог приступа решавања питања отпада и токова отпада у складу са стандардима развијених земаља Европске уније. Осим штедње циркуларна економија доприноси и отварању нових радних места. Процена Међународне организације рада (МОР) је да ће прелазак са линеарне економије на циркуларну економију обезбедити чак 15 до 60 милиона додатних радних места у свету већ у следеће две деценије.

Биљана Пантелић секретарУдружења Звездарски еколошки центар – ЗЕЦ говорила је о активностима, пројектима Удружења ЗЕЦ, нагласивши да се дуго и озбиљно баве рециклажом и реупотребом материјала, повезују екологију, традицију, културу, старе занате и раде на подизању свести и оснаживању свих узраста од вртића, предшколаца, основаца, средњошколаца до сениора. Куриозитет вечери била је и мала ревија одевних предмета од рециклираних материјала.

С друге стране представила су се и удружења и организације као примери добре праксе са дугогодишњим искуством у области социјалног запошљавања и екологије, које дају пример како је све могуће повећати потребу за запошљавањем, како особа са сметњама у развоју, тако и жртава насиља, Рома …

Гордан Јовановић из Удружења „Наша кућа“, Јасмина Еркер, координаторка Удружења МНРО Звездара, Весна Петковић из Удружења за неговање културне баштине „Баштина“ Београд и Наташа Хинић Исаковић из Фабрике за производњу обуће и кожне галантерије СОЛО упознали су присутне са својим пословним активностима

На крају Удружење жртава насиља „Хај Р“ представило се својом причом о потешкоћама, начинима борбе кроз институције система и примену Закона против насиља, са циљем да се жртве економски оснаже и осамостале уз неопходну помоћ и подршку друштва.

Крајем новембра биће одржан нови стручни скуп на исту тему.