Директорка ОШ „Стеван Синђелић“ Биљана Нешковић, четворо ученика и седам просветних радника ОШ „Драгојло Дудић“ и ОШ „Стеван Синђелић“, као и члан Већа ГО Звездара задужен за образовање Лазо Шеган, су боравили у радној посети ОШ „Сладки врх“, у Словенији, од 26. до 30.марта 2018. године. Домаћини су, већ традиционално, организовали низ активности које су обухватале размену примера добре педагошке праксе, посете културним и историјским знаменитостима, обилазак часова и вршњачка дружења.

Уприличена је посета Општини Шентиљ која је финансирала боравак наше делегације. Представници локалних самоуправа су разменили информације о начину функционисања општинских управа, финансирања образовања и других области важних за развој деце и младих. Домаћини су за наше представнике организовали обилазак Куће експеримената и Националног музеја у Љубљани, који су на њих оставили снажан утисак. Такође, организована је и двосатна посета Грацу, једном од најлепших аустријских градова

Наставници звездарских школа су представили процес професионалног усавршавања у нашем образовном систему и е-платформе које користе током реализације наставних садржаја. Стручни сарадници су упознали колеге из Словеније на који начин се врши педагошко-инструктивни рад са наставницима. Током посета часовима, наши наставници су се посебно заинтересовали за формативно праћење ученика. Ова стратегија подразумева да се ученицима даје ефикасна повратна информација, да су ученици активно укључени у процес учења, да се подучавање темељи на испитивању предзнања ученика, вештина које већ поседују, интересовања, стилова учења…Наглашена је улога процене наставника и начина на који се то чини, јер снажно утичу на мотивацију и самопоштовање, а то су два фактора од којих зависи учење. И, најважније, ученици се уче да самовреднују своје знање и разумеју како да га унапреде.

Дружење и заједничко учење ће се наставити у 2019. години, када ће звездарске школе бити домаћини ученицима и наставницима ОШ „Сладки врх“. Међународна сарадња школа траје од 2012., а Градска општина Звездара је била један од иницијатора сарадње и током свих ових година подржавала њену реализацију.