Према Јединственој евиденцији стамбених заједница Републичког геодетског завода Градска општина Звездара је прва по броју новоформираних стамбених заједница у Београду је, где је 206 стамбених зграда добило управнике.

Ово је велико признање за Одсек за стамбене послове Градске општине Звездара, који је стручно и професионално приступиo послу одмах по ступању на снагу новог Закона о становању и одржавању зграда, почетком ове године. Према речима Мирославе Јамбек, шефа Одсека за стамбене послове и регистратора ГО Звездара, за добар резултат заслужна је одлична сарадња са досадашњим председницима скуштина станара којима је, на преко 600 мејлова, послато детаљно упутство о начину регистрације.

Рок за регистрацију стамбених заједница истиче 12. децембра 2017., а предуслов је именовање управника, који долазе или из редова власника станова зграде или су професионалци са положеним стручним испитом, уписани у регистар Привредне коморе Србије.

Опширније о овој теми можете прочитати на http://www.politika.rs/sr/clanak/390858/Stambene-zgrade-postaju-stambene-zajednice („Политика“ 17.10.2017.)

У наставку је табела: Број регистрованих стамбених заједница у београдским општинама на дан 17.10.2017.

Звездара               206

Нови Београд      197

Палилула             139

Стари град           137

Вождовац            100

Чукарица             100

Врачар                   89

Савски венац        62

Земун                     44

Обреновац             28

Лазаревац              23

Раковица               17

Младеновац            6

Гроцка                     4

Барајево                  3

Сурчин                    1

Сопот               нема података