Мирослава Јамбек и Драгослава Јовић, регистратори из Oпштине Звездара, биле су позване на поновљену презентацију Закона о становању и одржавању зграда као предавачи регистраторима из Србије који нису започели посао регистрације стамбених зграда и изабраних управника.

Састанак је организовала Стална конференција градова и општина у циљу што бољег спровођења реегистрација стамбених заједница, а  наше колегинице су пренеле своја добра искуства од почетка регистрације 12. јуна ове године до данас. Наиме, Градска општина Звездара донела је највише решења (50) која је и објавила на сајту РГЗ-а, сходно наведеном Закону. Мањи број београдских општина је започео регистрацију, док огромна већина у Београду и целој Србији није.

Мирослава Јамбек, шефица Одсека за стамбене послове ГО Звездара, која дуго ради на овим пословима,  веома цењена од колега из струке, позива грађане Звездаре да се упознају са наведеним Законом, да преузму све потребне формуларе у писарници ГО Звездара, преко општинског сајта или у месним заједницама, како би се регистровали у законском року од 6 месеци, тј. до 12. децембра 2017.