Посебан шалтер за грађевинске послове ГО Звездара отворен је у петак, 19.10.12. у згради Општине у Булевару краља Александра 77. Шалтер бр. 9 ће радити радним данима од 8 до 19, а суботом од 9 до 14 сати.

Шалтер су отворили Дејан Живковић, помоћник градоначелника Београда и Едип Шерифов, председник ГО Звездара.

Помоћник градоначелника Дејан Живковић је рекао да је Градска општина Звездара међу првима прихватила иницијативу градоначелника да се убрза поступак добијања грађевинских дозвола. Према његовим речима градски центар је окупио све учеснике у овом поступку – секретаријате за урбанизам и грађевинске послове и саобраћај, градска јавна предузећа и два републичка предузећа „Електродистрибуција Београд” и „Телеком”, тако да грађани на једном месту могу да добију и информације и поднесу захтеве за техничке услове и локацијске дозволе. „У првој фази читав посао односи се само на објекте до 800 квадратних метара, за шта грађевинске дозволе издају општине, јер смо желели најпре да помогнемо грађанима, а потом ће се проширити и на веће инвеститоре, за шта је надлежан град” – казао је Живковић.

Председник општине Звездара Едип Шерифов истакао је да се ова општина као модерна локална самоуправа труди да пружи што бржу услугу грађанима, те да је новоотворени шалтер корак у том правцу. Уз стручну помоћ техничких особа и продужено радно време, систем бар кода биће уведен од следеће године, помоћу којег ће грађани добијати информације у случају да неки документ недостаје. За једноставну грађевинску дозволу раније је било потребно од 30 до 90 дана, а процењује се да ће сада то време бити скраћено упола, а од тренутна када прикупе и предају сву неопходну документацију, грађевинска дозвола ће бити готова за пет радних дана, најавио је Шерифов.

Циљ отварања шалтера је скраћење процедуре, убразавање поступка издавања одобрења као и потпуно, брзо и свеобухватно информисање грађана о процедурама. Грађани ће моћи да добију информације о свим поступцима из надлежности Општине у вези са издавањем одобрења неопходних за изградњу објеката или извођење радова када је у питању:

• Текуће одржавање објекта или стана

• Извођење радова на инвестиционом одржавању стана или објекта

• Извођење радова на реконструкцији објекта, санацији, адаптацији стана или објекта и уградњи унутрашњих инсталација

• Изградња помоћних објеката, економских објеката и зиданих ограда.

Информације у вези са радовима и копирање архивских пројеката моћи ће да се добију на шалтеру 9, телефон 3405 792, моб. телефон 066 260 261, или на e-mail: odrzavanjeobjekata@zvezdara.org.rs. На шалтеру ће радити Драган Радоњић и Петар Остојић, дипломирани инжењери грађевинске струке. Информације и обрасци могу се преузети и са сајта општине www.zvezdara.org.rs

Oсетљиве групе грађана (особе са инвалидитетом, особе са здравственом дијагнозом која ограничава кретање, старије особе, једнородитељске породице или родитељи са дететом до 2 године) потребну документацију у вези са радовима (образац за извођење радова, копирање архивског пројеката зграде, уплатнице) могу добити наручивањем и достављањем на кућну адресу.

Документација се може поднети сваког радног дана од 08 до 19 часова , као и суботом од 09 до 14 часова, а подизање фотокопије техничке документације може се извршити сваког радног дана од 8 до 16 часова на шалтеру 9 и од 16 до 20 часова на пријавници ГО Звездара.