На свечаној додели награда у организацији Министарства заштите животне средине и Програма Уједињених нација за развој (УНДП) у оквиру заједничког пројекта под називом „Локални развој отпоран на климатске промене“, председник ГО Звездара Милош Игњатовић примио је награду у име ГО Звездара, која је једина београдска општина у групи од 8 победника на нивоу Србије.

Осим ГО Звездара добитници награда су Крагујевац, Крушевац, Шабац, Краљево, Сремска Митровица, Ћупријиа и Крупањ. Независна стручна комисија изабрала је осам најбољих идеја, које ће у почетку бити примењене у наведеним градовима и општинама, а касније и широм Србије због велике могућности њихове даље примене у различитим областима, а пре свега у области производње и потрошње електричне енергије, повећања енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије, управљања отпадом, итд.

Победници су изабрани на основу учешћа у јавном позиву “Изазов отворених података”, општинама и градовима са најиновативнијим идејама у области отварања, доступности и унапређења управљања подацима од значаја за борбу против климатских промена, који су, током новембра 2017. расписали Програм Уједињених нација за развој (UNDP), у сарадњи са Министарством заштите животне средине, уз финансијска средства Глобалног фонда за животну средину.

ГО звездара аплицирала је на јавни позив: „Изазов за иновативна решења“ у јавно приватном партнерству са предузећем Консеко д.о.о. Београд, чији је законски заступник др Миодраг Вуковић, инжењер машинства. Овлашћено лице и стручна особа у Општини је Александра Беатовић, дипл.инжењер архитектуре, задужена за екологију.

Назив пројектне идеје са којом смо се пријавили је: Иновативно решење за он лајн мониторинг и анализу потрошње електричне енергије јавних објеката

Изазов за иновативна решења позивао је на предлагање решења за смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште које се емитују у процесу пружања и коришћења различитих јавних комуналних услуга, уз истовремени допринос друштвеном, економском и еколошком одрживом развоју.

На овај позив могле су да се пријаве градови и општине са преко 20.000 становника, као и јавна и приватна предузећа, научно истраживачке институције и организације цивилног друштва, али само као део конзорцијума са градовима и општинама.

Отворени подаци стимулишу економски раст јер стварају подстицајно окружење за развој иновација и “зелених” идеја и омогућавају привлачење “климатски паметних” инвестиција. Доступност података је неопходна за ефикасно планирање и доношење одлука, осигурава већу транспарентност рада локалних самоуправа и стимулише укључивање јавности у процесе одлучивања

„Сматрам да је ово изузетно важан пројекат, промовише иновативност у Србији која је стратешки опредељена за дигитализацију једну модерну Србију.  Србија мора да подиже капацитете, а ово је начин подизања капацитета јер без ових података нема ни пројектно-техничких документација да се изведу пројекти у вредности од близу 15 милијарди евра“, истакао је на додели Министар  заштите животне средине Горан Триван.

Заменица сталне представнице УНДП-а у Србији Стелиана Недера рекла је да ће осам локалних самоуправа, победника “Изазова отворених података”, поред финансијске подршке до 10,000 УСД по пројекту, добити и стручно-саветодавну подршку у оквиру Климатског инкубатора, за даљи развој идеја у зреле пројекте спремне за примену. У Климатском инкубатору биће израђено и софтверско решење за побољшање управљања подацима, које ће омогућити да се умреже подаци различитих локалних заједница, као и да се повежу са базама података државних институција.“

“Локални развој отпоран на климатске промене” (http://inovacije.klimatskepromene.rs/) је петогодишњи пројекат који има за циљ да се, кроз партнерство јавног, приватног и цивилног сектора, подржи развој пројеката који имају за циљ да се смање емисије гасова са ефектом стаклене баште и локалне заједнице у Србији учине отпорнијима на промене климе. Пројекат спроводи Министарство заштите животне средине, уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и финансијску подршку Глобалног фонда за животну средину (ГЕФ). Партнери на Пројекту су Делегација Европске уније у Републици Србији, Влада Краљевине Шведске, Влада Швајцарске и национални партнери попут Фонда за иновациону делатност и Сталне конференције градова и општина.