Градска општина Звездара је у петак, 21. фебруара 2020. била домаћин последњег у низу сусрета у оквиру дводневне студијске посете делегације националних стручњака и креатора политика из Белорусије  на тему „Стратегија превенције: политика и пракса“.

Организатор је била Канцеларија Уједињених Нација за борбу против дроге и криминала (УНОДЦ) која је у оквиру студијске посете приредила неколико састанака: у Канцеларији за борбу против дрога Владе Републике Србије, Министарству унутрашњих послова, ОЕБС Мисији у Србији, Министарству здравља, Министарству просвете, науке и технолошког развоја и у Градској општини Звездара.

Циљ студијске посете био је да се професионалци из Белорусије упознају са стратегијама и програмима који се спроводе у нашој земљи и региону, а који су засновани на доказима и реализовани као програми са добрим праксама.

У име Градске општине Звездара госте је поздравила Виолета Филип, заменица председника Општине, истакавши да нам је част што је Звездара одабрана да буде домаћин овог сусрета и да наша Општина има дугогодишњу успешну сарадњу са Канцеларијом УНОДЦ у реализацији програма превенције злоупотребе дрога. Наиме, све основне школе са подручја Звездаре учествовале су у пилот-пројектима реализације програма „Оснаживање породица“ и „Вештине за адолесценцију“, а захваљујући средствима која се сваке године планирају у буџету ГО Звездара за ове намене,  обезбеђена је одрживост ових програма.

Милош Стојановић, шеф УНОДЦ канцеларије у Србији, захвалио се на подршци и успешној сарадњи и истакао да је Општина Звездара пример добре праксе када су у питању и стратешки приступ и практична реализација превентивних програма.

Активности Градске општине Звездара у овој области представила је Весна Петровић Урошевић, начелница Одељења за друштвене делатности, уз осврт на надлежности које Општина има у домену безбедности деце и ученика, као и на развијену мрежу сарадње на локалном нивоу са образовно-васпитним установама, Домом здравља, полицијом, Центром за социјални рад, домаћим и међународним удружењима и организацијама и другим установама и државним органима.

О искуствима у реализацији програма „Оснаживање породица“ и „Вештине за адолесценцију“ говориле су и Соња Стаменовић из Одељења за друштвене делатности, Биљана Нешковић, директорка ОШ „Стеван Синђелић“, Тереза Моличник, психолог ОШ „Стеван Синђелић“ и Милица Милисављевић из „Lions Club Beograd”.

Сусрет је завршен низом питања делегације из Белорусије која је била инспирисана презентацијама, уз најаву наставка сарадње.

* * *

Програмом „Оснаживање породица” који је у ГО Звездара реализован 2012. године обухваћено је 247 породица. Програм има за циљ јачање и унапређење капацитета породица као превентивне мере ради спречавања појаве различитих облика друштвено неприхватљивог понашања код деце, као што је злоупотреба дрога, насиље, криминогено понашање… Усмерен је на родитеље и децу од 10 до 14 година, како би јачањем комуникационих вештина и препознавањем правих породичних вредности на време идентификовали релевантне проблеме адолесцената и тиме превентивно деловали.

Деца и родитељи су се учили различитим вештинама, важним за здраво функционисање породице и одрастање младих. Родитељи су учили и усавршавали технике и начине како да негују добру комуникацију у породици, уводе правила и последице, негују породичне вредности и буду подршка својој деци. Деца су развијала вештине како да постављају мале и велике животне циљеве, како да се одупру негативним притисцима вршњака, поправе лош успех у школи, управљају сопственим емоцијама, разумеју родитеље и неке њихове одлуке и ставове.

Као породица, сусретали су се са различитим стратегијама које негују и развијају блискост у породици, негују и граде односе засноване на узајамном поверењу и уважавању.

Захваљујући средствима из буџета ГО Звездара, која се путем годишњег јавног конкурса додељују школама за реализацију програма превенције од 2014. године, програм „Оснаживање породица” се сваке године реализује у 5 – 6 школа.

 

„Вештине за адолесценцију” су међународни програм који је у основним школама на подручју Звездаре реализован 2014. године, као пилот пројекат Канцеларије Уједињених нација за борбу против дроге и криминала – УНОДЦ у сарадњи са Lions Club International Фондацијом.

Програм је акредитован од стране Америчког Националног Института за болести зависности, заснован је на научно-истраживачком раду и међународним стандардима превенције и спроводи се у више од 90 земаља широм света. Кроз тродневне семинаре едуковано је 39 наставника и стручних сарадника из свих основних школа на Звездари, који су након едукације програм реализовали у својим школама.

Теме које су се обрађивали током 40-часовног програма су развијање вештина комуникације и ефикасног слушања, изградње самопоуздања, вештина за доношење одлука и решавање конфликата, развијање самоконтроле, самодисциплине, самосвести и одговорности. Деца су учила да развијају вештине да смање стрес и управљају емоцијама, како да се одупру притиску вршњака и да прихватају и уважавају различитост, информисали се о негативним утицајима употребе психоактивних супстанци, о утицају на здравље, пријатељства, интересовања и животне циљеве.

У међувремену је програм акредитован и у Заводу за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ) као програм стручног усавршавања запослених у образовању за основне и средње школе, а ову едукацију је успешно завршило преко 80 наставника и стручних сарадника из звездарских школа: „Десанка Максимовић“, „Драгојло Дудић“ и Геодетске техничке школе.

 

* Оба програма су праћена и евалуирана и показала су одличне резултате у примени.