Градска општина Звездара покренула је отворени поступак јавне набавке под редним бројем 19/2017: набавка радова рушења и демонтаже зграда и других објеката, уклањање и одлагање отпада и привремено чување ствари

Позив за подношење понуда 15.8.2017

Конкурсна документација рушење

Одлука о додели уговора_04.10.2017

Обавештење о закљученом уговору_25.10.2017

Уговор