Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: седишта за бебе за путничка возила (јавна набавка бр. 38/2018)

Позив за подношење понуда_30.11.2018

Конкурсна документација_30.11.2018.

Одговори на питања_06.12.2018

Конкурсна документација_измењена верзија_06.12.2018

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_06.12.2018

Одлука о додели уговора_13.12.2018.

Обавештење о закљученом уговору_25.12.2018

Уговор