Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: штампачи (јавна набавка  бр. 2/2020)

Позив за подношење понуда_17.01.2020

Конкурсна документација_17.01.2020

Појашњење_23.01.2020

Конкурсна документација_измењена верзија_23.01.2020

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_23.01.2020

Одлука о додели уговора_31.01.2020

Обавештење о закљученом уговору_13.02.2020

Уговор