Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности који за предмет има набавку  грађевинско занатских радова на трећем спрату у оквиру објекта Полицијске станице „Звездара (јавна набавка бр. 20/2019)

Позив за подношење понуда_15.05.2019

Конкурсна документација_15.05.2019-1

Одлука о додели уговора_30.05.2019

Обавештење о закљученом уговору_21.06.2019

Уговор