Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку радове на инвестиционом одржавању јавних зелених површина – дечијих игралишта на територији Градске општине Звездара (јавна набавка бр. 32/2018)

Позив за подношење понуда_19.11.2018.

Конкурсна документација_19.11.2018

Одлука о додели уговора_20.12.2018

Обавештење о закљученом уговору_27.12.2018

Уговор