Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку радова на одржавању и санацији некатегорисаних путева (јавна набавка бр. 5/2020)

Позив за подношење понуда_14.02.2020

Конкурсна документација_14.02.2020

Одговор на питање_19.02.2020

Одлука о додели уговора_17.03.2020

Обавештење о закљученом уговору_23.03.2020

Уговор