Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку радова на ремонту лифта, у делу лифтовске кабине и возног окна, у објекту Управне зграде Градске општине Звездара (јавна набавка бр. 38/2019)

Позив за подношење понуда_15.10.2019

Конкурсна документација_15.10.2019

Појашњење Конкурсне документације_18.10.2019

Конкурсна документација_измењена верзија_18.10.2019

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_18.10.2019

Одлука о додели уговора_30.10.2019

Обавештење о закљученом уговору_07.11.2019

Уговор

Извештај о реализацији