Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке број 1/2016 – набавка радова рушења и уклањања објеката.

Позив за подношење понуда 24.2.2016. (PDF 202 KB)

Конкурсна документација 24.2.2016. (PDF 746 KB)

Појашњење конкурсне документације 4.3.2016. (PDF 216 KB)

Конкурсна документација 24.2.2016. (PDF 746 KB)

Појашњење конкурсне документације 4.3.2016. (PDF 216 KB)

Измењена конкурсна документација 15.03.2016. (PDF 742 KB)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда од 15.03.2016. (PDF 221 KB)

Одлука о додели уговора 5.4.2016. (PDF 308 KB)

Уговор (PDF, 404 KB)

Обавештење о закљученом уговору 15.4.2016. (PDF, 179 KB)