Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке број 1/2016 – набавка радова рушења и уклањања објеката.

Позив за подношење понуда 24.2.2016. (ПДФ 202 КБ)

Конкурсна документација 24.2.2016. (ПДФ 746 КБ)

Појашњење конкурсне документације 4.3.2016. (ПДФ 216 КБ)

Конкурсна документација 24.2.2016. (ПДФ 746 КБ)

Појашњење конкурсне документације 4.3.2016. (ПДФ 216 КБ)

Измењена конкурсна документација 15.03.2016. (ПДФ 742 КБ)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда од 15.03.2016. (ПДФ 221 КБ)

Одлука о додели уговора 5.4.2016. (ПДФ 308 КБ)

Уговор (ПДФ, 404 КБ)

Обавештење о закљученом уговору 15.4.2016. (ПДФ, 179 КБ)