Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге активације старијих лица са територије Градске општине Звездара (јавна набавка  бр. 35/2017)

Позив за подношење понуда_21.12.2017

Конкурсна документација_21.12.2017

Одлука о додели уговора_11.01.2018

Обавештење о закљученом уговору_05.02.2018

Уговор