Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку услуге чишћења објеката месних заједница Градске општине Звездара (јавна набавка  бр. 16/2018)

Позив за подношење понуда_19.06.2018

Конкурсна документација_19.06.2018

Одлука о додели уговора_27.07.2018

Обавештење о закљученом уговору_14.08.2018

Уговор