Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге осигурања која је обликована у партије и то: Партија 1: услуга осигурања имовине  и Партија 2: услуга каско осигурања возила (јавна набавка  бр. 36/2019)

Позив за подношење понуда_26.08.2019

Конкурсна документација_26.08.2019

Одлука о додели уговора_13.09.2019

Обавештење о закљученом уговору_ Партија 1_01.10.2019

Обавештење о закљученом уговору_ Партија 2_08.10.2019

Уговор – Партија 1

Уговор – Партија 2