Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности који за предмет има набавку услуге осигурања запослених (јавна набавка бр. 8/2019)